top of page

Privacy verklaring                    

inzake de Algemene Verordering Persoonsgegevens 

Door gebruik te maken van onze website en/of nieuwbrief gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Beleef ’t Samen Groepsreizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beleef ’t Samen Groepsreizen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beleef ’t Samen Groepsreizen  verstrekt. Beleef ’t Samen Groepsreizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

 

- Uw voor- en achternaam (volgens paspoort)

- Uw geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

- Uw paspoortgegevens (indien dit noodzakelijk is voor de reis)


WAAROM BELEEF ’T SAMEN UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Beleef ’t Samen Groepsreizen verwerkt uw persoonsgegevens om u per nieuwsbrief of e-mail vrijblijvend te informeren over onze (groeps-) reizen. Of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Beleef ’t Samen Groepsreizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten reisovereenkomst.

HOE LANG BELEEF ’T SAMEN GROEPSREIZEN GEGEVENS BEWAART
Beleef ’t Samen Groepsreizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Beleef ’t Samen Groepsreizen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een reisovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Beleef ’t Samen Groepsreizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beleef ’t Samen Groepsreizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Beleef ’t Samen Groepsreizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Beleef ’t Samen Groepsreizen te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beleef ’t Samen Groepsreizen heeft hier geen invloed op.

Beleef ’t Samen Groepsreizen heeft Google geen toestemming gegeven om via Beleef ’t Samen Groepsreizen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beleeftsamen.nl. Beleef ’t Samen Groepsreizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Beleef ’t Samen Groepsreizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beleef ’t Samen Groepsreizen  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beleef ’t Samen Groepsreizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beleef ’t Samen Groepsreizen op via info@beleeftsamen.nl. www.beleeftsamen.nl is een website van Beleef ’t Samen Groepsreizen.


Beleef ’t Samen Groepsreizen is als volgt te bereiken:
Postadres: Bremkant 26, 2203 NG Noordwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 7131931
Telefoon: +31 (0)71 36 194 95
E-mailadres: info@beleeftsamen.nl.

bottom of page